Home | Trang Nhà Giáo Pháp | Admin


Con Đường Khai Mở

Ðề Tài Giảng Ngày Ðịa Ðiểm Hits
Triết Lý Sống Hạnh Phúc, 5R - Phần 2 06/26/2012 Nhà hàng Saigon Kitchen 16883
Con Đường Xuất Tục Nhập Thế 02/29/2012 Nhà hàng Saigon Kitchen 10461
Triết Lý Sống Hạnh Phúc, 5R 02/28/2012 Nhà hàng Saigon Kitchen 9698
Triết Lý Sống Hạnh Phúc, 5T 11/29/2011 Nhà hàng Saigon Kitchen 9157


Radio Khai Tâm

Ðề Tài Giảng Ngày Ðịa Ðiểm Hits
4 Cấp Văn Hoá 09/20/2017 Orange County, CA 14
3 Lối Thuyết Pháp 09/13/2017 Orange County, CA 8
5 Thời Giáo Pháp, phần 2 09/06/2017 Orange County, CA 13
Bố Thí Ba La Mật (2017) - phần 2 08/23/2017 Orange County, CA 8
Bố Thí Ba La Mật (2017) 08/16/2017 Orange County, CA 15
5 Thời giáo pháp 08/08/2017 Orange County, CA 14
Phật Học Phổ Thông, phần 1 08/02/2017 Orange County, CA 22
Lạc Trụ Sinh Tử 07/25/2017 Orange County, CA 19
Bồ Đề Đạt Ma và Tứ Hạnh Nguyện - phần 5 07/19/2017 Orange County, CA 15
Bồ Đề Đạt Ma và Tứ Hạnh Nguyện - phần 4 07/12/2017 Orange County, CA 21
Buổi Lễ Thiền ̣Định cho Tôn Giáo Hài Hòa 07/05/2017 Orange County, CA 20
Bồ Đề Đạt Ma và Tứ Hạnh Nguyện - phần 3 06/28/2017 Orange County, CA 27
Bồ Đề Đạt Ma và Tứ Hạnh Nguyện - phần 2 06/21/2017 Orange County, CA 20
Bồ Đề Đạt Ma và Tứ Hạnh Nguyện - phần 1 06/14/2017 Orange County, CA 51
Ngũ Hoằng Thệ Nguyện (phần 2) 06/07/2017 Orange County, CA 18
Ngũ Hoằng Thệ Nguyện (phần 1) 05/31/2017 Orange County, CA 20
Tứ Hoằng Thệ Nguyện (phần 2) 05/22/2017 Orange County, CA 18
Tứ Hoằng Thệ Nguyện (phần 1) 05/17/2017 Orange County, CA 35
Nhập Thế: Cảm Thông - phần 2 05/10/2017 Orange County, CA 34
Nhập Thế: Cảm Thông - phần 1 05/03/2017 Orange County, CA 34
Nhập Thế: Kết sâu thiện duyên, phần 2 04/26/2017 Orange County, CA 32
Nhập Thế: Kết sâu thiện duyên, phần 1 04/19/2017 Orange County, CA 38
Kết Thiện Duyên 04/16/2017 Orange County, CA 39
Giải mở gút thắt: hiểu lầm 04/12/2017 Orange County, CA 39
Giải mở gút thắt: phần giải trừ thành kiến 04/06/2017 Orange County, CA 30
3 quy luật để nhập thế, phần 2 03/15/2017 Orange County, CA 48
3 quy luật để nhập thế 03/08/2017 Orange County, CA 95
Hoa Lan phản ảnh Đạo Bồ Tát 03/01/2017 Orange County, CA 58
Quan niệm Xuất Tục Nhập Thế cho đường tu đời này 02/22/2017 Orange County, CA 59
3 giai đoạn của cuộc sống 02/15/2017 Orange County, CA 55
Quan hoài chư vị cao niên 02/08/2017 Orange County, CA 62
Sự Chú Ý 02/01/2017 Orange County, CA 89
Nói về Thọ Giả Tướng 01/25/2017 Orange County, CA 80
Nói về Chúng Sinh Tướng 01/18/2017 Orange County, CA 58
Nói về Nhân Tướng 01/10/2017 Orange County, CA 162
Nói về ngã tướng 01/05/2017 Orange County, CA 86
Thọ ấm và tâm luân 12/28/2016 Orange County, CA 79
Mùa đông và giáng sinh 12/21/2016 Orange County, CA 65
Mời tham dự pháp hội Di Đà 12/14/2016 Orange County, CA 54
Tu để thoát mùa đông của cuộc sống 11/30/2016 Orange County, CA 69
Thanksgiving và Lan Tỏa Lòng Biết Ơn 11/23/2016 Orange County, CA 80
Mùa Thu của cuộc sống 11/16/2016 Orange County, CA 81
Âm và Dương 11/09/2016 Orange County, CA 74
Giáo huấn căn bản 11/02/2016 Orange County, CA 89
Khẩu Nghiệp 10/27/2016 Orange County, CA 142
Tu Đạo Vợ Chồng theo Quẻ Phong 10/19/2016 Orange County, CA 124
Tu Đạo Vợ Chồng theo Quẻ Hàm 10/12/2016 Orange County, CA 115
Trí huệ sống trọn vẹn và trí huệ ngộ sự trồng vắng 10/05/2016 Orange County, CA 124
Qua truyện Anh hùng xạ điêu - nhìn chuyện tu luyện, nói chuyện tu hành ̣(tiếp) 09/28/2016 Orange County, CA 112
Sự Khác Biệt Giữa Cớ và Nguyên Nhân: Hoặc Lục Đạo Trong Tâm 09/22/2016 Orange County, CA 163
Qua truyện Anh Hùng Xạ Điêu - nhìn chuyện tu luyện, nói chuyện tu hành 09/15/2016 Orange County, CA 163
Lá lách và lòng khiêm nhường 09/07/2016 Orange County, CA 161
Đại Xả và Quả Thận 08/31/2016 Orange County, CA 176
Lòng đại từ và lá phổi 08/23/2016 Orange County, CA 167
Chân Thiện Mỹ và Ngũ Tạng 08/17/2016 Orange County, CA 179
Quan hệ tình thương và ngũ tạng 08/10/2016 Orange County, CA 188
Đọc sách Pháp Tu Hằng Ngày (phần 2) 08/03/2016 Orange County, CA 158
Đọc sách Pháp Tu Hằng Ngày (phần 1) 07/27/2016 Orange County, CA 185
Nuôi dưỡng Tâm Bồ Đề 07/13/2016 Orange County, CA 223
Mộng 07/06/2016 Orange County, CA 241
Tập Khí (Thói Quen) 06/29/2016 Orange County, CA 227
Lúc Lâm Chung 06/23/2016 Orange County, CA 219
Hình Tượng Chư Phật - Quán Tự Tại Bồ Tát 06/15/2016 Orange County, CA 151
Hình Tượng Chư Phật - Phổ Hiền Bồ Tát 06/08/2016 Orange County, CA 212
Hình Tượng Chư Phật - Văn Thù Bồ Tát trong Thai Tạng Giới Mandala 06/01/2016 Orange County, CA 246
Hình Tượng Chư Phật - Bồ Tát Di Lặc 05/24/2016 Orange County, CA 235
Hình Tượng Chư Phật - phần 2 05/16/2016 Orange County, CA 241
Hình Tượng Chư Phật 05/14/2016 Orange County, CA 289
Đức Phật Nhập Diệt 05/10/2016 Orange County, CA 245
Trigger 05/04/2016 Orange County, CA 242
Tranh Chấp Gia Đình 05/04/2016 Orange County, CA 238
Kết Tập Kinh Điển 1 và 2 04/30/2016 Orange County, CA 251
Chữ Xả Trong Từ Bi Hỉ Xả 04/06/2016 Orange County, CA 285
Tứ Diệu Đế - Nguyên Nhân Khổ 04/04/2016 Orange County, CA 272
Chữ Hỉ Trong Từ Bi Hỉ Xả 03/23/2016 Orange County, CA 309
Từ Bi Hỉ Xả‏ 03/16/2016 Orange County, CA 322
Chân Tâm Biểu Hiện Qua 4 Giai Đoạn Cuộc Sống - tiếp theo 02/17/2016 Orange County, CA 209
Chân Tâm Biểu Hiện Qua 4 Giai Đoạn Cuộc Sống 02/05/2016 Orange County, CA 345
Đoạn Khách Trần Phiền Não 01/27/2016 Orange County, CA 321
Vượt Ngũ Uẫn và Thực Hành Đạo Bồ Tát 01/06/2016 Orange County, CA 400
Ngài Phú Lâu Na 12/30/2015 Orange County, CA 537
5 Dễ 12/22/2015 Orange County, CA 351
Hành Hương - Canadian Rocky Mountains 09/10/2015 Orange County, CA 373
Nguyên Do Phát Tâm 08/31/2015 Orange County, CA 517
10 Đại Đệ Tử Của Đức Phật Thích Ca 08/26/2015 Orange County, CA 509
Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới 08/24/2015 Orange County, CA 390
Kinh Dịch 08/17/2015 Orange County, CA 636
Tam Thời Ngũ Giáo 08/10/2015 Orange County, CA 522
Con Đường Xuất Thế 06/05/2015 Orange County, CA 648
Khác Biệt Giữa Nghiệp Lực và Nguyện Lực 04/17/2015 Orange County, CA 549
Nghiệp Lực và Nguyện Lực 02/12/2014 Orange County, CA 1856
Thất Bồ Đề 12/31/2013 Orange County, CA 1485
Cầu An Cầu Siêu 12/11/2013 Orange County, CA 1436
Thất Phật Tâm Sám‏ 08/20/2013 Orange County, CA 1657
Tướng Trạng Chú Đại Bi 07/16/2013 Orange County, CA 3147
Mô Hình Tu Đạo Của Người Xưa 07/10/2013 Orange County, CA 3360
Nói Về Đức A Di Đà 05/01/2013 Orange County, CA 1681
Nhân Quả 04/15/2013 Orange County, CA 2220
Nghiệp 03/18/2013 Orange County, CA 1616
Pháp Thoại Tết Quý Tỵ 2013 03/04/2013 Orange County, CA 1375
Cách Sống Hài Hòa 02/26/2013 Orange County, CA 1934
Tết Quý Tỵ 02/12/2013 Orange County, CA 1882
Bước Đầu Vào Đạo 01/08/2013 Orange County, CA 3521
Phát Triển Thiện Căng 01/01/2013 Orange County, CA 1949
Mười Chỗ Dựa Của Người Tu Đạo Bồ Tát 11/20/2012 Orange County, CA 3132
Quan Âm Sám 11/07/2012 Orange County, CA 2064
Tam Đức 10/03/2012 Orange County, CA 2221
Thắt Gút Mở Gút 09/26/2012 Orange County, CA 2172
Kinh Từ Bi và Chú Đại Bi 09/12/2012 Orange County, CA 2065
Thế Gian và Pháp Giới 09/05/2012 Orange County, CA 1562
Kinh và Sám Địa Tạng 08/29/2012 Orange County, CA 1609
Vu Lan Bồn 08/11/2012 Orange County, CA 1374
Thiện Tài Đồng Tử 07/29/2012 Orange County, CA 2143
Đại Cương Kinh Hoa Nghiêm 2 07/14/2012 Orange County, CA 2056
Ứng Dụng Kinh Hoa Nghiêm Trong Thông Cảm 07/08/2012 Orange County, CA 1803
Cảm Thông Thông Cảm 06/02/2012 Orange County, CA 2480
Qua Tây Du Ký Nói Chuyện Tu Hành 03/31/2012 Orange County, CA 3461
Đại Thế Chí 03/18/2012 Orange County, CA 2399
Dưỡng Sinh 03/10/2012 Orange County, CA 1625
Ngũ Ấm Ma 03/03/2012 Orange County, CA 2008
Địa Tạng Sám 02/19/2012 Orange County, CA 2384
Thiên Can Địa Chi 02/05/2012 Orange County, CA 2518
Mạn Đàm Tết 01/22/2012 Orange County, CA 1609
Kinh Lăng Nghiêm 01/08/2012 Orange County, CA 2650
Xưng Tán, Ngợi Khen 12/25/2011 Orange County, CA 2249
Kinh Pháp Bảo Đàn 12/11/2011 Orange County, CA 6822
Lễ Lạy 10/16/2011 Orange County, CA 1584
Hàm Dung, Bao Dung, và Viên Dung 10/09/2011 Orange County, CA 1748
Hạnh Phổ Hiền 10/02/2011 Orange County, CA 2321
Đại Cương Kinh Hoa Nghiêm 09/25/2011 Orange County, CA 3631
Nợ Nần 09/11/2011 Orange County, CA 1780
Quy Y 09/04/2011 Orange County, CA 2782
Bát Chánh Đạo 08/28/2011 Orange County, CA 6028
Hành Hương Nga Mi Sơn 08/21/2011 Orange County, CA 2675
Chữ Tình Theo Quan Điểm Phật Giáo 08/14/2011 Orange County, CA 1670
Tiếu Ngạo Giang Hồ theo quan điểm Phật Giáo 08/07/2011 Orange County, CA 2401
Chú Đại Bi 07/31/2011 Orange County, CA 5047
Hoa Nghiêm Tịnh Độ 07/24/2011 Orange County, CA 2181
Dưỡng Sinh Trong Mùa Đông 07/17/2011 Orange County, CA 2133
Pháp Thoại Đại Hội Quán Âm 07/10/2011 Orange County, CA 1589
Lẫy 07/06/2011 Orange County, CA 1715
Ứng Dụng 4 Phạm Trù Tu Đạo 07/03/2011 Orange County, CA 2783
Mandala 06/26/2011 Orange County, CA 1612
Đại Hội Quán Âm và Xuất Gia Đoản Kỳ 06/19/2011 Orange County, CA 1568
Lễ Tạ Ơn và Quan Âm Sám 2010 06/12/2011 Orange County, CA 1498
Thương Thương 06/05/2011 Orange County, CA 1665
Năm Giai Đoạn Khi Ngồi Thiền 05/29/2011 Orange County, CA 4796
Đạo Hiếu 05/22/2011 Orange County, CA 1611
Tu Lời Nói 05/15/2011 Orange County, CA 2471
Dưỡng Sinh Cao Niên 05/08/2011 Orange County, CA 2129
Nhẫn Nhục 05/01/2011 Orange County, CA 1750
Chiêu Cảm 04/30/2011 Orange County, CA 1770
Phim Avatar 02/28/2010 Orange County, CA 2287
Tu Đạo Bồ Tát 12/09/2009 Orange County, CA 2743
Chữ Hiếu Trong Phật Giáo 09/27/2009 Orange County, CA 1462
Đạo Hiếu Với Cha Mẹ 09/20/2009 Orange County, CA 1610
Tây Du Ký 09/13/2009 Orange County, CA 6598
Nghiệp (bài viết) 06/20/2009 Orange County, CA 1176


TV Khai Tâm

Ðề Tài Giảng Ngày Ðịa Ðiểm Hits
Tinh Hoa Càn Khôn Thập Linh 03/03/2012 TV Khai Tâm 1179
Tết Nhâm Thìn 2012 02/17/2012 TV Khai Tâm 921
Thập Bát La Hán 02/10/2012 TV Khai Tâm 893
Tìm Hiểu Về 6 Loại Thần Thông 01/20/2012 TV Khai Tâm 1132
Nợ Tình 12/11/2011 TV Khai Tâm 1036
Lý Vãng Sanh 12/04/2011 TV Khai Tâm 1001
Đạo Trời, Đạo Đất, Đạo Người 10/02/2011 TV Khai Tâm 874
Đại Hội Tình Thương 2011 06/17/2011 TV Khai Tâm 860
Trở về nguồn với Lục Tổ Huệ Năng 05/20/2011 TV Khai Tâm 890
Hành Hương Nga Mi Sơn - TV Khai Tâm 05/17/2011 TV Khai Tâm 858
Compass Youth - Cứu trợ Nhật Bản 04/24/2011 TV Khai Tâm 831
Nói chuyện với nghệ sĩ Kiều Chinh 04/15/2011 TV Khai Tâm 902
Qua Chuyện Kim Dung, Nói Chuyện Nghiệp Chướng 04/08/2011 TV Khai Tâm 914
Sự Cần Thiết Của Tu Luyện 03/27/2011 TV Khai Tâm 880
Nhật Bản - Động Đất, Những Điều Đáng Học 03/26/2011 TV Khai Tâm 849
Văn Hoá Cảm Kích 03/20/2011 TV Khai Tâm 784
Tu Với Người, Xây Dựng Đạo Vợ Chồng 03/19/2011 TV Khai Tâm 902
Lẫy và Relayxation 03/12/2011 TV Khai Tâm 827
Đời Mình Ai Viết 03/05/2011 TV Khai Tâm 892
Tịnh Độ Trong Tâm 02/28/2011 TV Khai Tâm 937
Máu Huyết và Hệ Tuần Hoàn 02/20/2011 TV Khai Tâm 882


Những Bài Giảng Khác

Ðề Tài Giảng Ngày Ðịa Ðiểm Hits
Tu Hành Từ Con Tim 04/19/2009 Orange County, CA 6471
Thân Trung Hữu 02/06/2009 Orange County, CA 17641
9 Cách Phát Bồ Đề Tâm 02/01/2009 Orange County, CA 5751
5 Lối Nhìn Về Chữ Tu 12/09/2008 CA 2122
Chướng Ngại Khi Tu Hành 08/09/2008 CA 5651
Lương Hoàng Sám Thuyết Giảng, Virginia 2008 08/01/2008 Virginia 9890
Vu Lan 2008, Cầu Nguyện Để Cứu Độ Vong Linh 07/19/2008 Orange County, CA 5970
Nghiệp Và Chuyển Nghiệp 07/09/2008 CA 4715
Tu Hành và Lương Hoàng Sám 06/19/2008 CA 5685
Lương Hoàng Sám Lược Giải (OC 2007) 05/20/2007 Orange County, CA 5900
Những Câu Thường Hỏi Khi Tu Học 10/20/2004 Chùa Phổ Từ, CA 3744
Hoa Nghiêm Tịnh Độ, 2002 01/19/2002 CA 13260
Chuẩn Bị Tu Trì Chú Đại Bi 01/01/2002 Sacramento, CA 7298


Học Chú

Ðề Tài Giảng Ngày Ðịa Ðiểm Hits
Chú Thất Phật Diệt Tội Chơn Ngôn 12/29/2012 San Jose, CA 2287
Thập Chú - Đọc Chậm / Slow 08/07/2012 Stillheart Institute, CA 6607
Thập Chú - Đọc Nhanh / Fast 08/03/2012 Stillheart Institute, CA 7103
Bài Thập Chú 08/03/2012 San Jose, CA 1045
Chú Nhật Quang, 108 biến 01/03/2001 NA 1800
Chú Nguyệt Quang, 108 biến 01/03/2001 NA 1585
Chú Đại Bi, Great Compassion Mantra (average) 01/02/2001 Orange County, CA 2759
Chú Đại Bi, Great Compassion Mantra (fast) 01/02/2001 Orange County, CA 2296
Chú Đại Bi, Great Compassion Mantra (slow) 01/02/2001 Orange County, CA 2317
Chú Đại Bi Video 01/02/2001 Orange County, CA 1462
Chú Vãng Sinh 01/01/2001 NA 2091
Bài Chú Nhật Quang và Nguyệt Quang 01/01/2001 NA 1001
Bài Chú Vãng Sinh 01/01/2001 NA 1131
Bài Chú Đại Bi, Great Compassion Mantra 01/01/2001 NA 1181
Bài Lăng Nghiêm Tâm Chú 01/01/2001 NA 1121
Lăng Nghiêm Tâm Chú - Chậm 01/01/2001 NA 1932
Lăng Nghiêm Tâm Chú - Nhanh 01/01/2001 NA 1575


Càn Khôn Thập Linh

Ðề Tài Giảng Ngày Ðịa Ðiểm Hits
Càn Khôn Thập Linh Trên YouTube 12/20/2005 Orange County, CA 1298


Bài Pháp Ngắn

Ðề Tài Giảng Ngày Ðịa Ðiểm Hits
Ý nghĩa Cúng Dường Trai Tăng 12/04/2013 Orange County, CA 533
Giải thích Mạn Đà La 12/02/2013 Orange County, CA 541
Ý nghĩa chú Thất Phật 11/29/2013 Orange County, CA 516
Ý nghĩa Chú Vãng Sanh 11/28/2013 Orange County, CA 527
Ý nghĩa ‘Cầu Siêu’ 11/27/2013 Orange County, CA 523
Ý nghĩa 'Cầu An' 11/26/2013 Orange County, CA 491
Trì chú đại bi có cần hiểu nghĩa không? 11/13/2013 Orange County, CA 542
Tu nhân địa trí huệ 06/10/2013 Orange County, CA 1915
Khưu Xứ Cơ và Tuổi Trẻ 05/23/2013 Orange County, CA 960
Tư cách bậc Thầy dạy đạo 05/21/2013 Orange County, CA 1376
Vương Trùng Dương và Star Trek 05/20/2013 Orange County, CA 1035
Vương Trùng Dương nói về chữ Tâm 05/18/2013 Orange County, CA 832
Suy nghĩ về gia đình hài hòa 05/17/2013 Orange County, CA 841
Gia đình hài hòa 05/14/2013 Orange County, CA 1769
Chuyện Khưu Xứ Cơ 05/13/2013 Orange County, CA 905
Tu hành Tâm Linh 05/12/2013 Orange County, CA 1025
Chuyện Bà Tôn Bất Nhị 05/08/2013 Orange County, CA 2243
Khó Khăn Thực Hành Đạo Bồ Tát 05/07/2013 Orange County, CA 1541
Do good and do well 05/06/2013 Orange County, CA 764
Vương Trùng Dương nói về âm dương cần điều hòa 05/05/2013 Orange County, CA 1147
Nhận xét về tửu sắc tài khí 05/03/2013 Orange County, CA 897
Vương Trùng Dương nói về Khí 05/02/2013 Orange County, CA 841
Vương Trùng Dương nói về Tài 05/01/2013 Orange County, CA 846
Vương Trùng Dương nói về Sắc 04/30/2013 Orange County, CA 1177
Nói về nghiện ngập 04/29/2013 Orange County, CA 750
Vương Trùng Dương nói về Tửu Sắc Tài Khí 04/28/2013 Orange County, CA 944
Vương Trùng Dương dạy cách tu hành 04/27/2013 Orange County, CA 707
Vương Trùng Dương luận về chữ Đạo 04/26/2013 Orange County, CA 1108
Cách Xử Lý Tài Sản Hợp Với Đạo Pháp 04/25/2013 Orange County, CA 1106
Mô hình tu hành của Vương Trùng Dương 04/19/2013 Orange County, CA 1014
Chuyện Toàn Chân Thất Tử 04/09/2013 Orange County, CA 6535
Quan hệ giữa Tam Bảo và Tam Dung 03/26/2013 Orange County, CA 3970
Pháp Tu Cho Người Làm Biếng Chút Đỉnh 03/25/2013 Orange County, CA 1170
Pháp Tu Cho Người Làm Biếng Sơ Sơ 03/24/2013 Orange County, CA 1197
Lý Vãng Sanh 2 - Chuẩn Bị Trước Khi Vãng Sanh 03/22/2013 Orange County, CA 1272
Lý Vãng Sanh 2 - Chết Bất Đắc Kỳ Tử 03/21/2013 Orange County, CA 1061
Lý Vãng Sanh 2 - Tại Sao Phải Tu Lý Vãng Sanh 03/20/2013 Orange County, CA 1143
Lý Vãng Sanh 2 - Quan Điểm Sống 03/18/2013 Orange County, CA 1111
Lý Vãng Sanh 2 - Sắp Đặt Chuyện Hậu Sự 03/17/2013 Orange County, CA 1047
Giáo Dục Bằng Sợ Hãi và Bằng Tình Thương 03/16/2013 Orange County, CA 1031
Thiền Sinh và Bò Cạp 03/15/2013 Orange County, CA 963
Nói Với Người Sắp Ra Đi 03/09/2013 Orange County, CA 3095
Theo và Vincent Van Gogh 03/08/2013 Orange County, CA 1148
Pháp Tu Cho Người Làm Biếng 03/07/2013 Orange County, CA 1249
Africa Mercy 03/06/2013 Orange County, CA 1405
Lionel Messi 03/05/2013 Orange County, CA 1076
Kumbh Mela 03/04/2013 Orange County, CA 1159
Chuyện Hai Con Két 03/03/2013 Orange County, CA 1204
Assumption biến thành sự thật 03/02/2013 Orange County, CA 1142
Nguyện Ba La Mật – Nguyện Lực và Nghiệp Lực 03/01/2013 Orange County, CA 1161
Nguyện Ba La Mật – Nguyện của đức A Di Đà 02/28/2013 Orange County, CA 1498
Thiền Cần Nhẩn Nại 02/26/2013 Orange County, CA 1141
Bố Thí Ba La Mật 02/25/2013 Orange County, CA 1171
Định Nghĩa của ‘Ba La Mật’ 02/24/2013 Orange County, CA 984
Kinh Dịch: Quẻ Đòai 10/04/2012 Orange County, CA 1426
Quẻ Tốn - áp dụng trong việc tu hành 10/02/2012 Orange County, CA 1069


Café Pháp - Bài Pháp Ngắn Buổi Sáng

Ðề Tài Giảng Ngày Ðịa Ðiểm Hits
Tu Tập Buổi Sáng 09/21/2017 Orange County, CA 7
Ăn Chay - phần 1 09/20/2017 Orange County, CA 3
Làm Sao Tu Bất Nhị - phần 1 09/19/2017 Orange County, CA 15
Làm Sao Tu Bất Nhị - phần 2 09/19/2017 Orange County, CA 5
Đọc Chú Theo Ngôn Ngữ Nào 09/18/2017 Orange County, CA 59
6T - Thương, Tha Thứ, Thôi, Tùy, Thoáng, Thông 09/17/2017 Orange County, CA 8
Tu Lỗ Tai 09/16/2017 Orange County, CA 11
4 dạng văn hoá: Văn hoá phục tùng, khai mở, tình thương và giác ngộ 09/15/2017 Orange County, CA 2
Pháp Xuất Tục Nhập Thế 09/14/2017 Orange County, CA 72
Tu Con Mắt Hiền Từ 09/13/2017 Orange County, CA 4
Lỏ̀i Nói Hài Hòa 09/12/2017 Orange County, CA 5
Tự Cột Tự Mâu Thuẫn 09/06/2017 Orange County, CA 8
Thành Kiến Sống Dai Hơn Chánh Kiến, phần 2 09/05/2017 Orange County, CA 3
Thành Kiến Sống Dai Hơn Chánh Kiến 09/04/2017 Orange County, CA 3
Tam Độc (trong thức ăn) 09/03/2017 Orange County, CA 7
Thoát Sinh Tử 09/01/2017 Orange County, CA 7
3 Ánh Sáng Chiếu Bụi Trần 08/31/2017 Orange County, CA 5
Bụi Trần 08/30/2017 Orange County, CA 5
Khách Trần 08/27/2017 Orange County, CA 5

top ∧