Home | Trang Nhà Giáo Pháp | Admin


Con Đường Khai Mở

Ðề Tài Giảng Ngày Ðịa Ðiểm Hits
Triết Lý Sống Hạnh Phúc, 5R - Phần 2 06/26/2012 Nhà hàng Saigon Kitchen 17092
Con Đường Xuất Tục Nhập Thế 02/29/2012 Nhà hàng Saigon Kitchen 10561
Triết Lý Sống Hạnh Phúc, 5R 02/28/2012 Nhà hàng Saigon Kitchen 9777
Triết Lý Sống Hạnh Phúc, 5T 11/29/2011 Nhà hàng Saigon Kitchen 9227


Radio Khai Tâm

Ðề Tài Giảng Ngày Ðịa Ðiểm Hits
Sái Tịnh 11/15/2017 Orange County, CA 0
Pháp hội Di Đà 2017 - phần 2 11/07/2017 Orange County, CA 3
Pháp hội Di Đà 2017 - phần 1 11/01/2017 Orange County, CA 9
Ý nghĩa từng câu chú đại bi - phần 2 10/25/2017 Orange County, CA 7
Ý nghĩa từng câu chú đại bi - phần 1 10/18/2017 Orange County, CA 20
Sự mầu nhiệm của Chú Đại Bi (phần 2) 10/11/2017 Orange County, CA 15
Sự mầu nhiệm của Chú Đại Bi (phần 1) 10/04/2017 Orange County, CA 30
3 Giai Đoạn Tiến Hoá 09/27/2017 Orange County, CA 24
4 Cấp Văn Hoá 09/20/2017 Orange County, CA 29
3 Lối Thuyết Pháp 09/13/2017 Orange County, CA 22
5 Thời Giáo Pháp, phần 2 09/06/2017 Orange County, CA 26
Bố Thí Ba La Mật (2017) - phần 2 08/23/2017 Orange County, CA 20
Bố Thí Ba La Mật (2017) 08/16/2017 Orange County, CA 32
5 Thời giáo pháp 08/08/2017 Orange County, CA 31
Phật Học Phổ Thông, phần 1 08/02/2017 Orange County, CA 37
Lạc Trụ Sinh Tử 07/25/2017 Orange County, CA 38
Bồ Đề Đạt Ma và Tứ Hạnh Nguyện - phần 5 07/19/2017 Orange County, CA 27
Bồ Đề Đạt Ma và Tứ Hạnh Nguyện - phần 4 07/12/2017 Orange County, CA 33
Buổi Lễ Thiền ̣Định cho Tôn Giáo Hài Hòa 07/05/2017 Orange County, CA 31
Bồ Đề Đạt Ma và Tứ Hạnh Nguyện - phần 3 06/28/2017 Orange County, CA 40
Bồ Đề Đạt Ma và Tứ Hạnh Nguyện - phần 2 06/21/2017 Orange County, CA 34
Bồ Đề Đạt Ma và Tứ Hạnh Nguyện - phần 1 06/14/2017 Orange County, CA 64
Ngũ Hoằng Thệ Nguyện (phần 2) 06/07/2017 Orange County, CA 30
Ngũ Hoằng Thệ Nguyện (phần 1) 05/31/2017 Orange County, CA 34
Tứ Hoằng Thệ Nguyện (phần 2) 05/22/2017 Orange County, CA 31
Tứ Hoằng Thệ Nguyện (phần 1) 05/17/2017 Orange County, CA 47
Nhập Thế: Cảm Thông - phần 2 05/10/2017 Orange County, CA 48
Nhập Thế: Cảm Thông - phần 1 05/03/2017 Orange County, CA 44
Nhập Thế: Kết sâu thiện duyên, phần 2 04/26/2017 Orange County, CA 42
Nhập Thế: Kết sâu thiện duyên, phần 1 04/19/2017 Orange County, CA 48
Kết Thiện Duyên 04/16/2017 Orange County, CA 49
Giải mở gút thắt: hiểu lầm 04/12/2017 Orange County, CA 50
Giải mở gút thắt: phần giải trừ thành kiến 04/06/2017 Orange County, CA 42
3 quy luật để nhập thế, phần 2 03/15/2017 Orange County, CA 60
3 quy luật để nhập thế 03/08/2017 Orange County, CA 112
Hoa Lan phản ảnh Đạo Bồ Tát 03/01/2017 Orange County, CA 68
Quan niệm Xuất Tục Nhập Thế cho đường tu đời này 02/22/2017 Orange County, CA 71
3 giai đoạn của cuộc sống 02/15/2017 Orange County, CA 67
Quan hoài chư vị cao niên 02/08/2017 Orange County, CA 74
Sự Chú Ý 02/01/2017 Orange County, CA 102
Nói về Thọ Giả Tướng 01/25/2017 Orange County, CA 95
Nói về Chúng Sinh Tướng 01/18/2017 Orange County, CA 71
Nói về Nhân Tướng 01/10/2017 Orange County, CA 175
Nói về ngã tướng 01/05/2017 Orange County, CA 100
Thọ ấm và tâm luân 12/28/2016 Orange County, CA 91
Mùa đông và giáng sinh 12/21/2016 Orange County, CA 78
Mời tham dự pháp hội Di Đà 12/14/2016 Orange County, CA 66
Tu để thoát mùa đông của cuộc sống 11/30/2016 Orange County, CA 81
Thanksgiving và Lan Tỏa Lòng Biết Ơn 11/23/2016 Orange County, CA 98
Mùa Thu của cuộc sống 11/16/2016 Orange County, CA 93
Âm và Dương 11/09/2016 Orange County, CA 83
Giáo huấn căn bản 11/02/2016 Orange County, CA 101
Khẩu Nghiệp 10/27/2016 Orange County, CA 154
Tu Đạo Vợ Chồng theo Quẻ Phong 10/19/2016 Orange County, CA 135
Tu Đạo Vợ Chồng theo Quẻ Hàm 10/12/2016 Orange County, CA 134
Trí huệ sống trọn vẹn và trí huệ ngộ sự trồng vắng 10/05/2016 Orange County, CA 141
Qua truyện Anh hùng xạ điêu - nhìn chuyện tu luyện, nói chuyện tu hành ̣(tiếp) 09/28/2016 Orange County, CA 131
Sự Khác Biệt Giữa Cớ và Nguyên Nhân: Hoặc Lục Đạo Trong Tâm 09/22/2016 Orange County, CA 179
Qua truyện Anh Hùng Xạ Điêu - nhìn chuyện tu luyện, nói chuyện tu hành 09/15/2016 Orange County, CA 177
Lá lách và lòng khiêm nhường 09/07/2016 Orange County, CA 183
Đại Xả và Quả Thận 08/31/2016 Orange County, CA 193
Lòng đại từ và lá phổi 08/23/2016 Orange County, CA 182
Chân Thiện Mỹ và Ngũ Tạng 08/17/2016 Orange County, CA 202
Quan hệ tình thương và ngũ tạng 08/10/2016 Orange County, CA 204
Đọc sách Pháp Tu Hằng Ngày (phần 2) 08/03/2016 Orange County, CA 181
Đọc sách Pháp Tu Hằng Ngày (phần 1) 07/27/2016 Orange County, CA 209
Nuôi dưỡng Tâm Bồ Đề 07/13/2016 Orange County, CA 236
Mộng 07/06/2016 Orange County, CA 254
Tập Khí (Thói Quen) 06/29/2016 Orange County, CA 240
Lúc Lâm Chung 06/23/2016 Orange County, CA 238
Hình Tượng Chư Phật - Quán Tự Tại Bồ Tát 06/15/2016 Orange County, CA 160
Hình Tượng Chư Phật - Phổ Hiền Bồ Tát 06/08/2016 Orange County, CA 225
Hình Tượng Chư Phật - Văn Thù Bồ Tát trong Thai Tạng Giới Mandala 06/01/2016 Orange County, CA 271
Hình Tượng Chư Phật - Bồ Tát Di Lặc 05/24/2016 Orange County, CA 257
Hình Tượng Chư Phật - phần 2 05/16/2016 Orange County, CA 262
Hình Tượng Chư Phật 05/14/2016 Orange County, CA 315
Đức Phật Nhập Diệt 05/10/2016 Orange County, CA 269
Trigger 05/04/2016 Orange County, CA 274
Tranh Chấp Gia Đình 05/04/2016 Orange County, CA 248
Kết Tập Kinh Điển 1 và 2 04/30/2016 Orange County, CA 277
Chữ Xả Trong Từ Bi Hỉ Xả 04/06/2016 Orange County, CA 327
Tứ Diệu Đế - Nguyên Nhân Khổ 04/04/2016 Orange County, CA 297
Chữ Hỉ Trong Từ Bi Hỉ Xả 03/23/2016 Orange County, CA 323
Từ Bi Hỉ Xả‏ 03/16/2016 Orange County, CA 333
Chân Tâm Biểu Hiện Qua 4 Giai Đoạn Cuộc Sống - tiếp theo 02/17/2016 Orange County, CA 222
Chân Tâm Biểu Hiện Qua 4 Giai Đoạn Cuộc Sống 02/05/2016 Orange County, CA 371
Đoạn Khách Trần Phiền Não 01/27/2016 Orange County, CA 350
Vượt Ngũ Uẫn và Thực Hành Đạo Bồ Tát 01/06/2016 Orange County, CA 413
Ngài Phú Lâu Na 12/30/2015 Orange County, CA 554
5 Dễ 12/22/2015 Orange County, CA 362
Hành Hương - Canadian Rocky Mountains 09/10/2015 Orange County, CA 384
Nguyên Do Phát Tâm 08/31/2015 Orange County, CA 534
10 Đại Đệ Tử Của Đức Phật Thích Ca 08/26/2015 Orange County, CA 532
Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới 08/24/2015 Orange County, CA 404
Kinh Dịch 08/17/2015 Orange County, CA 665
Tam Thời Ngũ Giáo 08/10/2015 Orange County, CA 539
Con Đường Xuất Thế 06/05/2015 Orange County, CA 665
Khác Biệt Giữa Nghiệp Lực và Nguyện Lực 04/17/2015 Orange County, CA 559
Nghiệp Lực và Nguyện Lực 02/12/2014 Orange County, CA 1882
Thất Bồ Đề 12/31/2013 Orange County, CA 1500
Cầu An Cầu Siêu 12/11/2013 Orange County, CA 1456
Thất Phật Tâm Sám‏ 08/20/2013 Orange County, CA 1675
Tướng Trạng Chú Đại Bi 07/16/2013 Orange County, CA 3186
Mô Hình Tu Đạo Của Người Xưa 07/10/2013 Orange County, CA 3402
Nói Về Đức A Di Đà 05/01/2013 Orange County, CA 1691
Nhân Quả 04/15/2013 Orange County, CA 2235
Nghiệp 03/18/2013 Orange County, CA 1627
Pháp Thoại Tết Quý Tỵ 2013 03/04/2013 Orange County, CA 1385
Cách Sống Hài Hòa 02/26/2013 Orange County, CA 1950
Tết Quý Tỵ 02/12/2013 Orange County, CA 1897
Bước Đầu Vào Đạo 01/08/2013 Orange County, CA 3557
Phát Triển Thiện Căng 01/01/2013 Orange County, CA 1965
Mười Chỗ Dựa Của Người Tu Đạo Bồ Tát 11/20/2012 Orange County, CA 3160
Quan Âm Sám 11/07/2012 Orange County, CA 2084
Tam Đức 10/03/2012 Orange County, CA 2239
Thắt Gút Mở Gút 09/26/2012 Orange County, CA 2187
Kinh Từ Bi và Chú Đại Bi 09/12/2012 Orange County, CA 2077
Thế Gian và Pháp Giới 09/05/2012 Orange County, CA 1575
Kinh và Sám Địa Tạng 08/29/2012 Orange County, CA 1620
Vu Lan Bồn 08/11/2012 Orange County, CA 1384
Thiện Tài Đồng Tử 07/29/2012 Orange County, CA 2158
Đại Cương Kinh Hoa Nghiêm 2 07/14/2012 Orange County, CA 2073
Ứng Dụng Kinh Hoa Nghiêm Trong Thông Cảm 07/08/2012 Orange County, CA 1815
Cảm Thông Thông Cảm 06/02/2012 Orange County, CA 2497
Qua Tây Du Ký Nói Chuyện Tu Hành 03/31/2012 Orange County, CA 3492
Đại Thế Chí 03/18/2012 Orange County, CA 2417
Dưỡng Sinh 03/10/2012 Orange County, CA 1637
Ngũ Ấm Ma 03/03/2012 Orange County, CA 2023
Địa Tạng Sám 02/19/2012 Orange County, CA 2404
Thiên Can Địa Chi 02/05/2012 Orange County, CA 2536
Mạn Đàm Tết 01/22/2012 Orange County, CA 1621
Kinh Lăng Nghiêm 01/08/2012 Orange County, CA 2672
Xưng Tán, Ngợi Khen 12/25/2011 Orange County, CA 2267
Kinh Pháp Bảo Đàn 12/11/2011 Orange County, CA 6881
Lễ Lạy 10/16/2011 Orange County, CA 1594
Hàm Dung, Bao Dung, và Viên Dung 10/09/2011 Orange County, CA 1760
Hạnh Phổ Hiền 10/02/2011 Orange County, CA 2334
Đại Cương Kinh Hoa Nghiêm 09/25/2011 Orange County, CA 3658
Nợ Nần 09/11/2011 Orange County, CA 1791
Quy Y 09/04/2011 Orange County, CA 2800
Bát Chánh Đạo 08/28/2011 Orange County, CA 6075
Hành Hương Nga Mi Sơn 08/21/2011 Orange County, CA 2692
Chữ Tình Theo Quan Điểm Phật Giáo 08/14/2011 Orange County, CA 1678
Tiếu Ngạo Giang Hồ theo quan điểm Phật Giáo 08/07/2011 Orange County, CA 2415
Chú Đại Bi 07/31/2011 Orange County, CA 5084
Hoa Nghiêm Tịnh Độ 07/24/2011 Orange County, CA 2198
Dưỡng Sinh Trong Mùa Đông 07/17/2011 Orange County, CA 2143
Pháp Thoại Đại Hội Quán Âm 07/10/2011 Orange County, CA 1600
Lẫy 07/06/2011 Orange County, CA 1725
Ứng Dụng 4 Phạm Trù Tu Đạo 07/03/2011 Orange County, CA 2804
Mandala 06/26/2011 Orange County, CA 1624
Đại Hội Quán Âm và Xuất Gia Đoản Kỳ 06/19/2011 Orange County, CA 1578
Lễ Tạ Ơn và Quan Âm Sám 2010 06/12/2011 Orange County, CA 1507
Thương Thương 06/05/2011 Orange County, CA 1676
Năm Giai Đoạn Khi Ngồi Thiền 05/29/2011 Orange County, CA 4826
Đạo Hiếu 05/22/2011 Orange County, CA 1622
Tu Lời Nói 05/15/2011 Orange County, CA 2487
Dưỡng Sinh Cao Niên 05/08/2011 Orange County, CA 2144
Nhẫn Nhục 05/01/2011 Orange County, CA 1764
Chiêu Cảm 04/30/2011 Orange County, CA 1781
Phim Avatar 02/28/2010 Orange County, CA 2305
Tu Đạo Bồ Tát 12/09/2009 Orange County, CA 2768
Chữ Hiếu Trong Phật Giáo 09/27/2009 Orange County, CA 1472
Đạo Hiếu Với Cha Mẹ 09/20/2009 Orange County, CA 1619
Tây Du Ký 09/13/2009 Orange County, CA 6647
Nghiệp (bài viết) 06/20/2009 Orange County, CA 1182


TV Khai Tâm

Ðề Tài Giảng Ngày Ðịa Ðiểm Hits
Tinh Hoa Càn Khôn Thập Linh 03/03/2012 TV Khai Tâm 1185
Tết Nhâm Thìn 2012 02/17/2012 TV Khai Tâm 928
Thập Bát La Hán 02/10/2012 TV Khai Tâm 899
Tìm Hiểu Về 6 Loại Thần Thông 01/20/2012 TV Khai Tâm 1138
Nợ Tình 12/11/2011 TV Khai Tâm 1045
Lý Vãng Sanh 12/04/2011 TV Khai Tâm 1006
Đạo Trời, Đạo Đất, Đạo Người 10/02/2011 TV Khai Tâm 879
Đại Hội Tình Thương 2011 06/17/2011 TV Khai Tâm 865
Trở về nguồn với Lục Tổ Huệ Năng 05/20/2011 TV Khai Tâm 896
Hành Hương Nga Mi Sơn - TV Khai Tâm 05/17/2011 TV Khai Tâm 863
Compass Youth - Cứu trợ Nhật Bản 04/24/2011 TV Khai Tâm 836
Nói chuyện với nghệ sĩ Kiều Chinh 04/15/2011 TV Khai Tâm 908
Qua Chuyện Kim Dung, Nói Chuyện Nghiệp Chướng 04/08/2011 TV Khai Tâm 923
Sự Cần Thiết Của Tu Luyện 03/27/2011 TV Khai Tâm 886
Nhật Bản - Động Đất, Những Điều Đáng Học 03/26/2011 TV Khai Tâm 857
Văn Hoá Cảm Kích 03/20/2011 TV Khai Tâm 790
Tu Với Người, Xây Dựng Đạo Vợ Chồng 03/19/2011 TV Khai Tâm 907
Lẫy và Relayxation 03/12/2011 TV Khai Tâm 832
Đời Mình Ai Viết 03/05/2011 TV Khai Tâm 897
Tịnh Độ Trong Tâm 02/28/2011 TV Khai Tâm 949
Máu Huyết và Hệ Tuần Hoàn 02/20/2011 TV Khai Tâm 889


Những Bài Giảng Khác

Ðề Tài Giảng Ngày Ðịa Ðiểm Hits
Tu Hành Từ Con Tim 04/19/2009 Orange County, CA 6529
Thân Trung Hữu 02/06/2009 Orange County, CA 17829
9 Cách Phát Bồ Đề Tâm 02/01/2009 Orange County, CA 5801
5 Lối Nhìn Về Chữ Tu 12/09/2008 CA 2130
Chướng Ngại Khi Tu Hành 08/09/2008 CA 5708
Lương Hoàng Sám Thuyết Giảng, Virginia 2008 08/01/2008 Virginia 10008
Vu Lan 2008, Cầu Nguyện Để Cứu Độ Vong Linh 07/19/2008 Orange County, CA 6020
Nghiệp Và Chuyển Nghiệp 07/09/2008 CA 4754
Tu Hành và Lương Hoàng Sám 06/19/2008 CA 5732
Lương Hoàng Sám Lược Giải (OC 2007) 05/20/2007 Orange County, CA 5953
Những Câu Thường Hỏi Khi Tu Học 10/20/2004 Chùa Phổ Từ, CA 3787
Hoa Nghiêm Tịnh Độ, 2002 01/19/2002 CA 13365
Chuẩn Bị Tu Trì Chú Đại Bi 01/01/2002 Sacramento, CA 7355


Học Chú

Ðề Tài Giảng Ngày Ðịa Ðiểm Hits
Chú Thất Phật Diệt Tội Chơn Ngôn 12/29/2012 San Jose, CA 2321
Thập Chú - Đọc Chậm / Slow 08/07/2012 Stillheart Institute, CA 6672
Thập Chú - Đọc Nhanh / Fast 08/03/2012 Stillheart Institute, CA 7162
Bài Thập Chú 08/03/2012 San Jose, CA 1052
Chú Nhật Quang, 108 biến 01/03/2001 NA 1818
Chú Nguyệt Quang, 108 biến 01/03/2001 NA 1597
Chú Đại Bi, Great Compassion Mantra (average) 01/02/2001 Orange County, CA 2787
Chú Đại Bi, Great Compassion Mantra (fast) 01/02/2001 Orange County, CA 2314
Chú Đại Bi, Great Compassion Mantra (slow) 01/02/2001 Orange County, CA 2335
Chú Đại Bi Video 01/02/2001 Orange County, CA 1477
Chú Vãng Sinh 01/01/2001 NA 2101
Bài Chú Nhật Quang và Nguyệt Quang 01/01/2001 NA 1013
Bài Chú Vãng Sinh 01/01/2001 NA 1138
Bài Chú Đại Bi, Great Compassion Mantra 01/01/2001 NA 1192
Bài Lăng Nghiêm Tâm Chú 01/01/2001 NA 1126
Lăng Nghiêm Tâm Chú - Chậm 01/01/2001 NA 1945
Lăng Nghiêm Tâm Chú - Nhanh 01/01/2001 NA 1586


Càn Khôn Thập Linh

Ðề Tài Giảng Ngày Ðịa Ðiểm Hits
Càn Khôn Thập Linh Trên YouTube 12/20/2005 Orange County, CA 1310


Bài Pháp Ngắn

Ðề Tài Giảng Ngày Ðịa Ðiểm Hits
Ý nghĩa Cúng Dường Trai Tăng 12/04/2013 Orange County, CA 542
Giải thích Mạn Đà La 12/02/2013 Orange County, CA 550
Ý nghĩa chú Thất Phật 11/29/2013 Orange County, CA 522
Ý nghĩa Chú Vãng Sanh 11/28/2013 Orange County, CA 533
Ý nghĩa ‘Cầu Siêu’ 11/27/2013 Orange County, CA 529
Ý nghĩa 'Cầu An' 11/26/2013 Orange County, CA 496
Trì chú đại bi có cần hiểu nghĩa không? 11/13/2013 Orange County, CA 549
Tu nhân địa trí huệ 06/10/2013 Orange County, CA 1935
Khưu Xứ Cơ và Tuổi Trẻ 05/23/2013 Orange County, CA 970
Tư cách bậc Thầy dạy đạo 05/21/2013 Orange County, CA 1391
Vương Trùng Dương và Star Trek 05/20/2013 Orange County, CA 1045
Vương Trùng Dương nói về chữ Tâm 05/18/2013 Orange County, CA 839
Suy nghĩ về gia đình hài hòa 05/17/2013 Orange County, CA 850
Gia đình hài hòa 05/14/2013 Orange County, CA 1787
Chuyện Khưu Xứ Cơ 05/13/2013 Orange County, CA 911
Tu hành Tâm Linh 05/12/2013 Orange County, CA 1034
Chuyện Bà Tôn Bất Nhị 05/08/2013 Orange County, CA 2268
Khó Khăn Thực Hành Đạo Bồ Tát 05/07/2013 Orange County, CA 1557
Do good and do well 05/06/2013 Orange County, CA 777
Vương Trùng Dương nói về âm dương cần điều hòa 05/05/2013 Orange County, CA 1158
Nhận xét về tửu sắc tài khí 05/03/2013 Orange County, CA 903
Vương Trùng Dương nói về Khí 05/02/2013 Orange County, CA 847
Vương Trùng Dương nói về Tài 05/01/2013 Orange County, CA 852
Vương Trùng Dương nói về Sắc 04/30/2013 Orange County, CA 1186
Nói về nghiện ngập 04/29/2013 Orange County, CA 758
Vương Trùng Dương nói về Tửu Sắc Tài Khí 04/28/2013 Orange County, CA 955
Vương Trùng Dương dạy cách tu hành 04/27/2013 Orange County, CA 714
Vương Trùng Dương luận về chữ Đạo 04/26/2013 Orange County, CA 1117
Cách Xử Lý Tài Sản Hợp Với Đạo Pháp 04/25/2013 Orange County, CA 1117
Mô hình tu hành của Vương Trùng Dương 04/19/2013 Orange County, CA 1025
Chuyện Toàn Chân Thất Tử 04/09/2013 Orange County, CA 6610
Quan hệ giữa Tam Bảo và Tam Dung 03/26/2013 Orange County, CA 4019
Pháp Tu Cho Người Làm Biếng Chút Đỉnh 03/25/2013 Orange County, CA 1179
Pháp Tu Cho Người Làm Biếng Sơ Sơ 03/24/2013 Orange County, CA 1209
Lý Vãng Sanh 2 - Chuẩn Bị Trước Khi Vãng Sanh 03/22/2013 Orange County, CA 1282
Lý Vãng Sanh 2 - Chết Bất Đắc Kỳ Tử 03/21/2013 Orange County, CA 1067
Lý Vãng Sanh 2 - Tại Sao Phải Tu Lý Vãng Sanh 03/20/2013 Orange County, CA 1152
Lý Vãng Sanh 2 - Quan Điểm Sống 03/18/2013 Orange County, CA 1121
Lý Vãng Sanh 2 - Sắp Đặt Chuyện Hậu Sự 03/17/2013 Orange County, CA 1055
Giáo Dục Bằng Sợ Hãi và Bằng Tình Thương 03/16/2013 Orange County, CA 1038
Thiền Sinh và Bò Cạp 03/15/2013 Orange County, CA 970
Nói Với Người Sắp Ra Đi 03/09/2013 Orange County, CA 3133
Theo và Vincent Van Gogh 03/08/2013 Orange County, CA 1160
Pháp Tu Cho Người Làm Biếng 03/07/2013 Orange County, CA 1259
Africa Mercy 03/06/2013 Orange County, CA 1418
Lionel Messi 03/05/2013 Orange County, CA 1088
Kumbh Mela 03/04/2013 Orange County, CA 1168
Chuyện Hai Con Két 03/03/2013 Orange County, CA 1213
Assumption biến thành sự thật 03/02/2013 Orange County, CA 1151
Nguyện Ba La Mật – Nguyện Lực và Nghiệp Lực 03/01/2013 Orange County, CA 1170
Nguyện Ba La Mật – Nguyện của đức A Di Đà 02/28/2013 Orange County, CA 1512
Thiền Cần Nhẩn Nại 02/26/2013 Orange County, CA 1152
Bố Thí Ba La Mật 02/25/2013 Orange County, CA 1180
Định Nghĩa của ‘Ba La Mật’ 02/24/2013 Orange County, CA 996
Kinh Dịch: Quẻ Đòai 10/04/2012 Orange County, CA 1438
Quẻ Tốn - áp dụng trong việc tu hành 10/02/2012 Orange County, CA 1079


Café Pháp - Bài Pháp Ngắn Buổi Sáng

Ðề Tài Giảng Ngày Ðịa Ðiểm Hits
Nên lắng nghe tiếng nói đầu tiên khi mới bừng mắt dậy 11/20/2017 Orange County, CA 0
Tại Sao Có Pháp Hội Di Đà - World Peace Gathering 11/17/2017 Orange County, CA 1
Cấu Trúc Của Hội Từ Bi Phụng Sự 11/14/2017 Orange County, CA 0
Cấu Trúc Của Hội Từ Bi Phụng Sự - tóm lược - PDF file 11/14/2017 Orange County, CA 0
Tứ Thông 11/13/2017 Orange County, CA 1
Cảm Giác Bị Tổn Hại 11/09/2017 Orange County, CA 11
Cảm Giác Bị Thị Phi 11/08/2017 Orange County, CA 4
Cảm Giác Bị Hiểu Lầm 11/07/2017 Orange County, CA 5
Cảm Giác Bị Ghen Tuông 11/06/2017 Orange County, CA 8
Cảm Giác Bị Thiệt Thòi 11/05/2017 Orange County, CA 6
Chủng Tử JA 11/03/2017 Orange County, CA 4
Định Lực Là Gì? 11/01/2017 Orange County, CA 6
Giải Thích Giới Định Huệ - PDF file 11/01/2017 Orange County, CA 1
Halloween Dưới Ánh Mắt Phật Giáo - phần 1 10/30/2017 Orange County, CA 0
Halloween Dưới Ánh Mắt Phật Giáo - phần 2 10/30/2017 Orange County, CA 0
Bát Nhã Tâm Kinh Diễn Giải 10/28/2017 Orange County, CA 4
Huyền Thoại Về Bát Nhã Tâm Kinh 10/27/2017 Orange County, CA 6
Ý Nghĩa Của Mandala 10/25/2017 Orange County, CA 2
Lời Hủy Báng 10/24/2017 Orange County, CA 8
Tình Mẫu Tử Lúc Ấu Thơ 10/23/2017 Orange County, CA 2
Trụ Thiền Trong Thiền Định 10/21/2017 Orange County, CA 4
Giới Định Huệ 10/20/2017 Orange County, CA 2
Lòng Tham Trở Ngại Sự Tiến Hoá Tâm Linh - phần 1 10/19/2017 Orange County, CA 2
Lòng Tham Trở Ngại Sự Tiến Hoá Tâm Linh - phần 2 10/19/2017 Orange County, CA 2
Nhìn điểm mù qua lăng kính áp lực 10/17/2017 Orange County, CA 2
Giới Thiệu Pháp Hội và Mạn Đà La 10/17/2017 Orange County, CA 2
Đa Ngôn Đa Thất 10/16/2017 Orange County, CA 3
Hư Bình Chiếu Vong 10/13/2017 Orange County, CA 4
Tạo nhịp cầu với Đức Quán Thế Âm 10/12/2017 Orange County, CA 3
Chú Đại Bi - tóm lược 6 câu đầu 10/11/2017 Orange County, CA 44
Chú Đại Bi - Ma Ha Ca Lâu Ni Ca Da - Kính ngưỡng bậc đại bi 10/10/2017 Orange County, CA 19
Chú Đại Bi - Ma Ha Tát Đỏa Bà Da 10/09/2017 Orange County, CA 7
Chú Đại Bi - Bồ Đề Tát Đỏa Bà Da 10/07/2017 Orange County, CA 11
Lòng từ bi của ngài Don Bosco 10/06/2017 Orange County, CA 9
Chú Đại Bi - Bà Lô Kiết Đế Thước Bát Ra Da 10/05/2017 Orange County, CA 10
Chú Đại Bi - Na mô a rị da 10/04/2017 Orange County, CA 7
Người bạn thân nhất và người Mẹ 10/03/2017 Orange County, CA 10
3 đặc tính của người bạn tốt 10/02/2017 Orange County, CA 15
Ngài Gandhi 10/01/2017 Orange County, CA 8
Sự nối kết giữa vọng tâm, chân tâm và thân xác 09/29/2017 Orange County, CA 10
Pinkberry 09/29/2017 Orange County, CA 6
Tâm là gì và tu tâm như thế nào? 09/28/2017 Orange County, CA 6
3 bước tu hành thay đổi cuộc hành trình tâm linh 09/26/2017 Orange County, CA 15
Học Phật là Tiến Hoá 09/25/2017 Orange County, CA 14
Nhìn Xuyên Bản Ngã 09/24/2017 Orange County, CA 17
Thiền là sự Tha Thứ 09/23/2017 Orange County, CA 22
Tu Tập Buổi Sáng 09/21/2017 Orange County, CA 17
Ăn Chay - phần 1 09/20/2017 Orange County, CA 20
Làm Sao Tu Bất Nhị - phần 1 09/19/2017 Orange County, CA 26
Làm Sao Tu Bất Nhị - phần 2 09/19/2017 Orange County, CA 14
Đọc Chú Theo Ngôn Ngữ Nào 09/18/2017 Orange County, CA 75
6T - Thương, Tha Thứ, Thôi, Tùy, Thoáng, Thông 09/17/2017 Orange County, CA 21
Tu Lỗ Tai 09/16/2017 Orange County, CA 19
4 dạng văn hoá: Văn hoá phục tùng, khai mở, tình thương và giác ngộ 09/15/2017 Orange County, CA 13
Pháp Xuất Tục Nhập Thế 09/14/2017 Orange County, CA 93
Tu Con Mắt Hiền Từ 09/13/2017 Orange County, CA 26
Lỏ̀i Nói Hài Hòa 09/12/2017 Orange County, CA 17
Tự Cột Tự Mâu Thuẫn 09/06/2017 Orange County, CA 25
Thành Kiến Sống Dai Hơn Chánh Kiến, phần 2 09/05/2017 Orange County, CA 18
Thành Kiến Sống Dai Hơn Chánh Kiến 09/04/2017 Orange County, CA 18
Tam Độc (trong thức ăn) 09/03/2017 Orange County, CA 18
Thoát Sinh Tử 09/01/2017 Orange County, CA 20
3 Ánh Sáng Chiếu Bụi Trần 08/31/2017 Orange County, CA 21
Bụi Trần 08/30/2017 Orange County, CA 21
Khách Trần 08/27/2017 Orange County, CA 24

top ∧