Trung Tâm Dưỡng Sinh Toàn Diện

Những sinh hoạt Miễn Phí:

• Thể Dục Dưỡng Sinh Càn Khôn Thập Linh
• Thiền
• Yoga
• Lạy Sám
• Nấu Ăn Chay

1394 Tully Road #215
San Jose, CA 95122
408 – 320 – 9299
(Ở trong Tully Business Center)

Lưu ý:
Quý vị không cần phải ghi danh trước để tham dự những lớp học. Tất cả lớp học hoàn toàn Miễn Phí, vì vậy quý vị nên đến thẳng lớp mình muốn học.

Xin quý vị vào đây để xem lịch sinh hoạt của những lớp tại Trung Tâm Dưỡng Sinh Toàn Diện
Trung Tâm Dưỡng Sinh Toàn Diện / CompaSS Center for Wellness
Integral Tai Chi Practice at CompaSS Center for Wellness
Thế Càn / Heaven Form
Con Cóc / Frog Form
Integral Tai Chi Sharings at CompaSS Center for Wellness
Con Trâu / Buffalo Form
Con Hạc / Crane Form
Con Rồng / Dragon Form
Japan Earthquake Relief
Con Phượng / Phoenix Form
Integral Tai Chi Demo at Health Fair
Con Cọp / Tiger Form
Con Bướm / Butterfly Form
Hiking + Integral Tai Chi
Con Rùa / Turtle Form
Hiking + Integral Tai Chi
Thế Khôn / Earth Form
Veggie Cooking
Nấu Ăn Chay / Veggie Cooking
The Philippines Flood Victims Relief Effort, 2013

Xem Video Thầy Hướng Dẫn Tập Càn Khôn Thập Linh…
Khẩu Quyết Càn Khôn Thập Linh
Môn Thể Dục Sống Vui Khoẻ

Tin tức sinh hoạt về môn thể dục dưỡng sinh Càn Khôn Thập Linh khắp thế giới, Global iTC.


Radio Khai Tâm

Chương trình Radio Khai Tâm nhằm mục đích đưa giáo pháp của Thầy Hằng Trường đến với quý vị qua làn sóng 1430AM vào mỗi Chủ Nhật 9:30 sáng đến 10:00 sáng. Nếu quý vị muốn bảo trợ giờ phát sóng để giáo pháp của Thầy Hằng Trường đến được nhiều người hơn, nhất là những Quý Bác và Anh Chị không có khả năng vào internet, xin gởi chi phiếu về

Trung Tâm Dưỡng Sinh Toàn Diện
1394 Tully Road #215
San Jose, CA 95122
Memo: Radio Khai Tâm

Hoặc quý vị có thể đến những lớp dạy Càn Khôn Thập Linh hay lớp Thiền để gởi tịnh tài cho những anh chị huấn luyện viên.

Mọi đóng góp đều được trừ thuế liên bang

Chân Thành Cám Ơn,
Hội Từ Bi Phụng Sự – San Jose