Print Friendly, PDF & Email

Từ Thiện

Trang nhà chính của CSS Charity: http://www.csscharity.com

Xin tiền gây quỹ cứu trợ nạn nhân nhiễm khuẩn virus Ebola bên Phi Châu


Compassionate Service Society & Global Medic: Japan Earthquake and Tsunami Support Video – 2011


Cứu trợ nạn nhân lụt ở Huế năm 2010 với hệ thống lọc nước LifeSaver


Chương trình nước tình thương cho Haiti qua ống kính của anh em thiện nguyện hội Từ Bi Phụng Sự