Lịch Sinh Hoạt Hằng Tuần

NgàyGiờLớpĐịa Điểm
Thứ Hai8:00 am - 10:00 amCàn Khôn Thập LinhTrung Tâm Dưỡng Sinh Toàn Diện
Thứ Hai11:00 am - 12:30 pmYoga/StretchingTrung Tâm Dưỡng Sinh Toàn Diện
Thứ Ba8:00 am - 10:00 amThể Dục Dưỡng SinhTrung Tâm Dưỡng Sinh Toàn Diện
Thứ Ba9:00 am - 11:00 amCàn Khôn Thập LinhFoothill Presbyterian Church
5301 McKee Rd
San Jose 95127
Thứ Ba7:00 pm - 9:00 pmCàn Khôn Thập LinhTrung Tâm Dưỡng Sinh Toàn Diện
Thứ Tư9:00 am - 11:00 amCàn Khôn Thập LinhTrung Tâm Dưỡng Sinh Toàn Diện
Thứ Tư7:00 pm - 9:00 pmCàn Khôn Thập LinhTrung Tâm Dưỡng Sinh Toàn Diện
Thứ Tư7:00 pm - 9:00 pmCàn Khôn Thập LinhNiệm Phật Đường
4273 Solar Way
Fremont, California 94538
Thứ Năm8:30 am - 10:30 amCàn Khôn Thập LinhTrung Tâm Dưỡng Sinh Toàn Diện
Thứ Năm9:00 am - 11:00 amCàn Khôn Thập LinhMayfair Community Center
2039 Kammerer Ave
San Jose, CA 95116
Thứ Năm11:00 am - 12:30 pmYoga / StretchingTrung Tâm Dưỡng Sinh Toàn Diện
Thứ Năm7:00 pm - 9:00 pmCàn Khôn Thập Linh
(2 lớp)
Trung Tâm Dưỡng Sinh Toàn Diện
Thứ Năm7:00 pm - 9:00 pmThiền An Nhiên Tự TạiTrung Tâm Dưỡng Sinh Toàn Diện
Thứ Sáu9:00 am - 11:00 amCàn Khôn Thập LinhTrung Tâm Dưỡng Sinh Toàn Diện
Thứ Sáu7:00 pm - 9:00 pmNhóm Sinh Hoạt Phật Pháp
- Lạy sám hối
- Tụng chú
- Thiền
- Học pháp
- Chia xẻ kinh nghiệm, v.v.
Trung Tâm Dưỡng Sinh Toàn Diện
Thứ Bảy9:00 am - 11:00 amCàn Khôn Thập LinhTrung Tâm Dưỡng Sinh Toàn Diện
Thứ Bảy9:00 am - 11:00 am Thể Dục Dưỡng SinhTrung Tâm Dưỡng Sinh Toàn Diện
Thứ Bảy9:00 am - 11:00 amThiềnTrung Tâm Dưỡng Sinh Toàn Diện
Chủ Nhật9:00 am - 11:30 amThiền An Nhiên Tự TạiTrung Tâm Dưỡng Sinh Toàn Diện
Chủ Nhật9:00 am - 11:00 amCàn Khôn Thập LinhTrung Tâm Dưỡng Sinh Toàn Diện
Chủ Nhật12:00 pm - 1:00 pm Nấu Ăn Chay - Chủ Nhật đầu tiên mỗi tháng
Trung Tâm Dưỡng Sinh Toàn Diện
Trung Tâm Dưỡng Sinh Toàn Diện
1394 Tully Road #215
San Jose, CA 95122
(408) 320 - 9299