Calendar

Th10
1
CN
Buổi Sinh Hoạt Đặc Biệt: “Sức Mạnh Đại Bi, Trị Bệnh Nan Y” @ Trung Tâm Dưỡng Sinh Toàn Diện
Th10 1 all-day

• Tìm hiểu về phương thức triển khai sức mạnh tâm linh giúp chúng ta chuyển hoá nghiệp lực và lành trị bệnh tật dựa vào lòng thành vô hạn, sức mạnh chuyên tu của cộng đồng, và sức gia trì của Chư Phật, nguyện lực của Đức Quán Thế Âm.
• Tìm hiểu về ý nghĩa Mạn Đà La Lành Trị Hồi Hướng Cứu Khổ Cứu Nạn, tạo duyên lành cho những ai tham dự Mạn Đà La này nếu có khổ sẻ được an lạc, nếu có bệnh sẻ được lành trị.
• Chia sẻ về phương pháp tu tập nhằm phát triển Đạo Bồ Tát, trưởng dưỡng tâm thức từ bi và vị tha.
Tất cả những phương pháp tu tập trên sẽ được chú trọng trong

Chương Trình Xuất Gia Vị Tha & Bồ Tát Hộ Pháp
Từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 11 tháng 12, năm 2017, tại miền Nam California.

Để biết thêm chi tiết, kính mời quý Bác và quý Anh Chị Em đến tham dự buổi họp mặt vào:
Ngày giờ:
Chủ Nhật, ngày 1 tháng 10, 2017
11 giờ sáng – 1 giờ chiều
Địa điểm
Trung Tâm Dưỡng Sinh Toàn Diện
1394 Tully Road, #215
San Jose, CA 95122

Sẽ có ăn trưa (potluck)

Th10
11
T4
Thầy Hằng Trường Giảng Pháp ở Trung Tâm Dưỡng Sinh Toàn Diện @ Trung Tâm Dưỡng Sinh Toàn Diện
Th10 11 @ 5:30 chiều – 9:30 chiều

5:30 PM – 6:45 PM: Dùng cơm chay
7:00 PM – 9:30 PM: Thầy Hằng Trường giảng pháp