Khai Tâm

TV Khai Tâm

SBTN TV
Thứ Bảy:
6:30 – 7:30 sáng
4:30 – 5:30 chiều
Chủ Nhật:
3:00 – 4:00 sáng

• SaiGon TV 57.5
Thứ Sáu, 8:00-8:30 AM (*)

• SET TV 57.4
Chủ Nhật, 9:00-9:30 PM (*)

Radio Khai Tâm

Radio Khai Tâm được phát thanh trên băng tầng KVVN 1430 AM vào
Chủ Nhật, 9:15 AM – 9:45 AM (*)

(*) Giờ California, US